Web Sitesi Kullanım Şartları | El Paso, TX Kayropraktik
Alex Jimenez, El Paso'nun Şiropraktörü
Umarım çeşitli sağlık, beslenme ve yaralanma ile ilgili konulardaki blog yayınlarımızdan memnun kalmışsınızdır. Bakıma ihtiyaç duyulduğunda sorularınız varsa lütfen bizi aramada tereddüt etmeyin. Ofisi kendim ara. Office 915-850-0900 - Hücre 915-540-8444 Saygılarımızla. J

Web Sitesi Kullanım Şartları ve Koşulları

 1. Şartlar

Bu web sitesine erişerek, bu web sitesi Şartlar ve Kullanım Koşulları, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere bağlı kalmayı kabul ve yürürlükteki yerel yasalara uyma sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, kullanarak veya bu siteye erişim yasaklanmıştır. Bu web sitesinde yer alan materyaller ilgili telif hakkı ve ticari marka hukuk tarafından korunur.

 1. Kullanım Lisansı

 • Yaralanma materyalleri (bilgi veya yazılım) 'nın bir kopyasını sadece Yaralı Tıp ve Şiroterapi Kliniği web sitesinde kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak indirmek için verilmektedir. Bu, bir devletin verilmesi değil, bir lisans verilmesi ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız:
  • değiştirmek veya malzeme kopyalamak;
  • herhangi bir ticari amaç için malzeme kullanmak veya herhangi bir kamu ekran (ticari veya ticari olmayan) için;
  • Yaralanma Medikal ve Şiroterapi Kliniğinin web sitesinde bulunan herhangi bir yazılımı yeniden derleme veya ters mühendislik yapmak için teşebbüs edin;
  • malzemelerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet gösterimler kaldırmak veya
  • materyalleri başka bir kişiye aktarabilir veya materyalleri başka herhangi bir sunucuda "yansıtabilirsiniz".
 • Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal ederseniz ve Yaralanma Tıp ve Şiroterapi Kliniği tarafından herhangi bir zamanda feshedildiğinde otomatikman sona erer. Bu materyalleri incelemeyi sonlandırdığınızda veya bu lisansın sona erdirilmesi üzerine, elinizdeki indirilen materyalleri elektronik ya da basılı formatta yok etmeniz gerekir.
 1. feragat

 • Yaralı Tıp ve Şiroterapi Kliniğinin web sitesinde yer alan materyaller "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yaralanma Medikal Kliniği, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve dolayısıyla zımni garantiler veya ticarete elverişlilik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi veya diğer hak ihlalleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm garantileri reddetmekte ve reddediyor. Ayrıca, Yaralanma Medikal Kliniği, materyallerin İnternet web sitesinde veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili doğruluk, muhtemel sonuçlar veya güvenilirlik konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz veya herhangi bir beyanda bulunmaz.
 1. Sınırlamalar

Hiçbir durumda Yaralanma Medikal ve Şiroterapi Kliniği veya tedarikçileri, herhangi bir zarardan (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, veri kaybına veya kar kaybına veya iş kesintisi nedeniyle doğan zararlardan) sorumlu olmayacaktır. Yaralanma Medikal ve Şiroterapi Kliniğinin yetkili temsilcisine veya Yaralanma Medikal ve Şiroterapi Kliniği sözlü veya yazılı olarak bu gibi hasar olasılığını bildirmiş olsa bile Yaralanma Medikal ve Şiroterapi Kliniğinin internet sitesi. Bazı ülkelerde ima edilen garantiler üzerinde sınırlamalara veya sonuçta ortaya çıkabilecek veya arızi hasarların sorumluluğunun sınırlandırılmasına izin verilmediğinden, bu kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

 1. Düzeltmeler ve Hatalar

Injury Medical & Chiropractic Clinic'in web sitesinde yer alan materyaller teknik, yazım veya fotografik hataları içerebilir. Injury Medical & Chiropractic, web sitesindeki materyallerin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Yaralanma Medikal ve Kayropraktik Kliniği, web sitesinde bulunan materyallere haber vermeksizin herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir. Bununla birlikte, Yaralanma Tıbbi ve Kayropraktik Kliniği, materyalleri güncellemek için herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

 1. Hızlı Linkler

Yaralanma Medikal ve Şiroterapi Kliniği, Internet web sitesine bağlı tüm siteleri gözden geçirmedi ve bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının eklenmesi, sitenin Yaralanma Tıp ve Şiroterapi Kliniği tarafından onaylandığını ima etmez. Böyle bir bağlantı verilen web sitesinin kullanımı kullanıcının sorumluluğundadır.

 1. Kullanım Değişikliklerinin Site Şartları

Yaralanma Medikal ve Şiroterapi Kliniği, bu kullanım koşullarını web sitesinde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın revize edebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu Kullanım Şartları ve Kullanım Koşullarının geçerli sürümü ile bağlı kalmayı kabul etmektesiniz.

 1. Kanunlar

Yaralanma Medikal ve Şiroterapi Kliniğinin web sitesinde yer alan herhangi bir iddianın hukuki ihtilaf hükümlerine bakılmaksızın Texas Eyaleti yasalarına tabidir.

Uygulanabilir Genel Şartlar ve Koşullar Web Sitesi Kullanımı.