El Paso, TX Fıtık Disk Tedavisi | Video

Herniated Disk Tedavisi: Disk hernisi siyatik ve bel ağrısının en sık nedenleri arasındadır. Bel fıtık bir disk, nükleus pulposus (HNP) veya (jel-madde) bir intervertebral diskin (spinal amortisör) anulus fibrosus (dış dış lastik gibi kabuk) boyunca kırılmasını ifade eder.

Disk Hernüsyonunu Tanıyarak:

Arka omurga omurga kemiklerinden oluşur. Bu kemiklerden her birine şok emen ve esneklik sağlayan bir disk takviye edilmiştir. Bir açıklık oluşur ve omurganın yumuşak merkezi ortaya çıkar. Bu sırt ağrısı, uyuşma, zayıflık ve kol ya da bacak ağrısına neden olan sinirleri ve omuriliği tahriş edebilir. Bu yaralanma, en çok bel ya da servikal omurga. Disk fýtýklaþmasý nedenleri:

 • Doğal aşınma ve yıpranma.
  Disk herniasyonu sıklıkla, kademeli, yaşlanma ile ilişkili yıpranma ve disk dejenerasyonu adı verilen gözyaşıdır. Bir yaş olarak, omurilik diskleri su içeriğinin bir kısmını kaybederler. Bu, onları daha az esnek ve daha küçük bir gerilme veya bükülme ile yırtmaya veya yırtmaya daha eğilimli yapar.
 • Omurilik yaralanması
  Omurganın yaralanması, diskin dış tabakasındaki çatlaklara neden olabilir ve bu da yapıyı açabilir.
 • Ağır öğeleri kaldırma
  Büyük kaldırmak için bacak ve uyluk kasları yerine sırtüstü kasları kullandığınızda, ağır nesneler, kaldırırken dönme ve bükülme gibi herni bir diske neden olabilir. Lomber omurga veya alt omurgada en sık görülür.
 • Ağırlık: Aşırı vücut ağırlığı, sırt üstü disklerinizde ekstra stres yaratır.
 • Meslek: Fiziksel olarak zorlayıcı işe sahip insanlar sırt problemleri için daha büyük bir risk taşır. Tekrarlayan kaldırma, çekme, bastırma, yana doğru bükme ve bükme, fıtıklaşmış bir disk riskinizi artırabilir.
 • Genetik: Bazi insanlar fýtýklaþtýrýlmþ bir diskin geliþimine yatkýnlýk uygularlar.

Çoğu insan, fıtı yerinde diskinin tam nedenini bulamaz.

Bazen seyrek olmasına rağmen, travmatik bir olay, yani geriye düşme ya da darbe, fıtıklı bir diske neden olabilir.

Semptomlar:

Çoğu fıtık diskler bel alt sırtında (lumbar omurga) oluşur, ancak boyunda da görülebilir (servikal omurga). Fıtıklaşmış bir diskin en sık görülen bulguları ve belirtileri şunlardır:

Kol veya bacak ağrısı: Fıtığa çıkmış disk alt sırtta ise, genellikle kalça, uyluk ve buzağında en şiddetli ağrı hissedilir. Ayrıca ayak parçasını da içerebilir. Fıtığa vurulmuş disk boyunda ise, omuz ve kolda genellikle ağrı en yoğun olacaktır. Bu ağrı, öksürürken, hapşırırken veya omurganın belirli pozisyonlara taşınması sırasında kola veya bacağa vurabilir.

Uyuşukluk veya karıncalanma: Fıtıklı bir diske sahip olan insanlar, etkilenen sinirlere hizmet eden vücudun bölümünde sıklıkla uyuşukluk ya da karıncalanma yaşarlar.

Zayıflık: Etkilenen sinirlere hizmet eden kaslar zayıflama eğilimindedir. Bu, takılmalara neden olabilir veya öğeleri kaldırma veya tutma becerinizi zayıflatabilir.

Kişi de bilmeden bir fıtığa sahip diske sahip olabilir. Herni edilen diskler, bazen bir disk sorunu belirtisi göstermeyen insanların omurga görüntülerinde görülürler.

Komplikasyonlar

Omurilik omurilik kanalının alt kısmına kadar uzanmaz. Belin hemen altında, omurilik, atın kuyruğuna benzeyen bir grup uzun sinir köküne (cauda equina) ayrılır. Bazen, nadiren disk fýtýklaþmasý, kauda equina'nýn tamamýný bastýrabilir. Kalıcı zayıflık veya felçten kaçınmak için acil ameliyat gerekebilir.

Acil tıbbi yardım aramak için zamanı geldiğinde:

 • Kötüleşen semptomlar: Ağrı, uyuşma veya zayıflık günlük aktivitelerin yapılamayacağı noktasına gelebilir.
 • Mesane veya bağırsak disfonksiyonu: Kafaya ekina sendromu olan insanlar idrar kaçırabilir veya tam bir mesane bile olsa idrar yaparken zorlanırlar.
 • Eyer anestezi: Bir eyere, yani uyluklara, bacakların arkasına ve rektumun çevresine etki eden ilerleyici bir sansasyon kaybı.

Teşhis:

Belirlemek için a bel fıtığı bu belirtilere neden oluyor, terapistlerimiz fizik muayeneyle başlayacak. Mevcut semptomları tartışacak, hassaslık ve ağrı için omuriliği değerlendireceklerdir. Bundan sonra bacaklar çeşitli konumlara yerleştirilir, bu omurga ile neler olup bittiğini anlamanızı sağlayabilir. Gerekirse, fıtıklaşmış diskin yerini doğrulamak ve tedaviden önce temel bir görüntü oluşturmak için bir MRG istenebilir. Bu, hangi sinirlerin dahil olduğunu belirlemek, tedaviye başlamak, ilerlemeyi izlemek ve tedaviden sonra iyileşmek içindir.

Premier Herniated Disk Tedavisi

Fıtıklaştırılmış disk tedavisi için Dr. Alex Jimenez, yardımcı olan tedaviyi keşfetti.
Bu yaklaşımlar ağrı kesici sağlar, hastalarımıza umut verici alternatifler sunar ve sırt ağrısının önlenmesi ve geri operasyona bağlı duruşların önlenmesine yardımcı olabilir.

Önleme

Fıtıklı bir disk tedavisinin önlenmesinde yardımcı olmak için:

 • Egzersiz: Çekirdek kasların güçlendirilmesi omurganın stabilitesine ve desteğine yardımcı olur.
 • İyi duruş koruyun: Doğru duruş omurganın ve disklerin üzerindeki basıncı düşürür. Sırtınızı düz tutun ve özellikle uzun süre otururken hizalayın. Ağır nesneleri düzgünce kaldırın, ağır kaldırma işi yapmak için sırtınızı değil bacaklarınızı kullanın.
 • Sağlıklı bir kilo verme: Fazla kilo, omurga ve disklere daha fazla baskı uygulayarak herniyasyona duyarlılık kazandırır.

ANASAYFA Herniated Disk Tedavisi:

Disk fýtýklaþmasý için ev ilaçlarý, aðrýn hafifletilmesinde etkili olabilir. İbuprofen (Advil, Motrin) ve naproksen sodyum (Aleve) gibi non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) dahildir. Isı ve buz da uygulanır. Isı ve buzun değişmesi, birçok insanın ağrısını hafifletmek için çok etkilidir. Fiziksel aktivitenin değiştirilmesi de önemlidir. Bu, ağrıyı arttıran ve sinir çarpmasını kötüleştirebilecek aktivitelerden kaçınmayı da kapsar. Tamamen hareketsizlik, toparlanmayı engelleyecek ve hiçbir hareket önerilmemesi nedeniyle gereksizdir.

Chiropractic Care: Herni Disk Tedavisi

Hoşgeldin ve Bienvenidos. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Como Les Podemos Ayudar?